ОБРАЗОВАНИЕ
1977 - 1988  ОЕСПУ “Св.Св. Кирил и Методий”, гр.Кюстендил
1991 - 1997  ЮЗУ “Неофит Рилски”, гр.Благоевград, Юридически факултет, специалност “Право”
1998 - 2000  УНСС, гр.София, специализация “Международно икономическо сътрудничество”, квалификация “Икономист-Международник”
 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
01.12.1997 – 31.11.1998  Стажант юрист в Окръжен Съд гр.Кюстендил
07.12.1998 – 15.02.1999  Главен юрисконсулт в ТУ “ДФК”, гр.Кюстендил
16.02.1999 – 23.05.2006  Съдия–изпълнител в Районен Съд гр.Кюстендил
24.05.2006 – до сега  Частен съдебен изпълнител, район на действие Кюстендилски Окръжен Съд
  Заместник Председател на Съвета на Камарата на Частните съдебни изпълнители


Снимка 3 Снимка 6